Hoa Bướm Sân Trường

By Nguyễn Trường Tộ Vĩnh Long

                           Hoa Bướm Sân Trường


                    HoaBuomSanTruong.jpg  27 KB

Dưới tàn bóng mát phượng xanh
Giờ chơi đã đến trống canh nhịp đều
Nữ sinh cười nói dễ yêu
Quần xanh áo trắng lắm điều vấn vương

Nhã Tầm mái tóc dễ thương
Kéo Tơ thắt bím nơ hường xinh xinh
Tóc Thề lỗi hẹn mấy tình 
Mi Nhon cắt tém nét nhìn phương tây

Lụa Là chiếc áo vạt bay
Sa Ten quần lãnh mảnh mai lỗi thời
Bài Thơ nón lá lả lơi
Tai Bèo theo mode mặn mòi nắng sương

Ve Sầu luyến Phượng thiểu  buồn
Bướm hay lả lướt gieo vương thả phiền
Ong ôm một nỗi niềm riêng
Si tình má lúm đồng tiền Ô Mai

Chua chua ngọt ngọt cay cay
Ngọt như ong mật rót tai tỏ tình
Chua như cái liếc xéo nhìn
Nữ sinh cay cú mặc tình bướm ong

 

Hồ Mai Ngọc Mai

Tháng Bảy 2009


More...